DZIAŁANIE W SKALI KRAJOWEJ

Po­nieważ certa ta jest różna nie tylko w zależności od tego, czy towar należy do grupy drogich czy też tanich marek, ale rów­nież w odniesieniu do każdej marki w Tamach danej grupy, eks­porter — zanim zdecyduje się na ustalenie, po jakiej cenie de­talicznej powinien być sprzedawany jego towar.  określa przedtem swoją’ pozycję wobec grupy konkurentów, wśród któ­rych zamierza się znaleźć. Jeżeli podobny produkt wytwa­rzany jest w danym kraju przez większą liczbę przedsiębiorstw krajowych oraz importuje się go z innych krajów (zjawisko sto­sunkowo częste w krajach kapitalistycznych), w poszczególnych grupach marek będą zazwyczaj stosowane określone zasady kon- kurencji nazywane w teorii ekonomii zasadami konkurencji oligopolistycznej.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)