DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKA

W rezultacie działalność pośrednika wymaga ciągłego poszuki­wania nowych nabywców na towar zleceniodawcy. Ze względu ’ na trudność dotarcia samego zleceniodawcy lub jego współpra­cowników do. potencjalnych nabywców maszyn i urządzeń wy­korzystanie agenta jako ogniwa pośredniczącego’jest w tej dzie­dzinie obrotu najbardziej celowe.Posyć istotny wpływ na .efekty .działalności .agenta .wywiera marka produktu sprzedawanego przez zleceniodawcę. W odnie­sieniu do niektórych dziśdzin obrotu tworzenie” ter marki jest warunkiem sprzedania towaru w ogóle. Jak ustaliliśmy wyżej,we – wszystkich dziedzinach (z wyjątkiem produktów całkowicie jednorodnych) ułatwia ona znacznie sprzedaż towaru i umożli­wia osiągnięcie wyższych cen.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)