DOKONYWANIE NAJPROSTSZYCH CZYNNOŚCI

Podana wyżej , niska marża, jaką musi się dzielić hurtownik z detalistą w tych dziedzinach obrotu, gdzie konkurencja ze sklepami samoobsługowymi jest największa, powoduje podwa­żenie podstaw egzystencji zarówno hurtownika,.jak i detalisty. Jeżeli przyjmiemy, że detalista może się jeszcze utrzymać uzy­skując, tak niską marżę, to hurtownik—aby osiągnąć mini­malny zysk — musi przerzucać część swoich kosztów na deta- listę. Ogranicza się on do dokonywania najprostszych czynności obsługi związanych z towarem. Opiekuje się nim w czasie składowania, ale nie zajmuje się sortowaniem i pakowaniem, żąda­jąc, aby zagraniczny lub krajowy dostawca towaru dostarczał go w takiej postaci jak do przedsiębiorstwa samoobsługowego.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)