Kategoria: Uncategorized

AKTYWNE DEFINICJE

Przyjmiemy więc w tej pracy za najbardziej adekwatne definicje pojęcia kanału dy­strybucji te, które określają go w sposób bardziej ogólny, tak jak podaje to definicja ustalona przez P. D. Converse’a