Kategoria: Możliwość i rzeczywistość

DLA ZNIEWOLENIA

Dla zniewolenia jednych („złamania”, jak to określa się potocznie) wystarczy zagrozić zastopowaniem kariery zawodowej, inni ustępują dopiero wobec tortur, czy w obliczu zanegowania sensu całego swego życia. Tym niemniej, jak

SYMETRYCZNA OSOBOWOŚĆ

Symetryczna niejako osobliwość ujawnia się w drugiej sytuacji granicznej, kiedy to jednostka napotyka z kolei na- życzliwość ekstremalną; znaczy to, wedle przyjętych definicji, że osoba A sprawia to, co li

WIELKOŚĆ DARU

Kiedy natomiast wielkość daru nadal wzrasta, kiedy więc ralizowane są dla nas coraz wyższe dobra, wówczas sytuacja zaczyna się zmieniać – nasza skłonność do odwzajemniania się życzliwością za życzliwość zanika:

POSZCZEGÓLNI LUDZIE

Oczywiście i w tym wypadku jest tak, iż poszczególni ludzie w różnych miejscach swego szeregu dobra mogą mieć obszar miłości bliźniego – a więc skłonności do największych świadczeń na rzecz

CZEGO BRAKUJE W MODELU

Widoczne jest już z powyższych wywodów, czego brakuje w Ewangelicznym modelu człowieka, w jakim tedy kierunku pójdą najważniejsze zmiany.Zmiana podstawowa polega na odmiennym rozwiązaniu kwestii reakcji jednostki na wrogość: jej

W CHARAKTERZE KOREKTY

Jest jeszcze i trzecia, mniej ważna zmiana, raczej o charakterze korekty. Otóż nawet tam, gdzie życzliwość jednostki wobec partnera jest odwzajemniana, nie ma to charakteru liniowego. Dla niższych wartości zmiennej

MODEL INTERAKCJI TYPOWYCH

Zarazem jest to model interakcji jednostek typowych. Znaczy to, że obszary osobliwe (buntu i zniewolenia, a także miłości bliźniego i zbieszenia) u różnych jednostek przebiegać mogą – jak o tym

POSTAWY OSOBLIWE

Pierwszy taki wariant daje się wprost wywieść z tra­dycji chrześcijańskiej: to dobroczyńca, a więc ktoś, kto zawsze zajmować będzie postawę życzliwości wobec partnera interakcji niezaleznie od tego, jaką postawę ten

POSTAWA WROGOŚCI

Symetryczną postacią będzie’ złoczyńca, a więc ktoś, kto zawsze zajmuje postawę wrogości wobec interakcji niezależnie od tego, jaką postawę tamten zajmuje wobec niego samego. Złoczyńca będzie więc powodować zło partnerowi

NATURA WŁADZY

Symetryczna względem powyższej jest postawa, którą określimy mianem bogobojności. Zajmuje ona w całym obszarze interakcji postawę normalną, ale nie pozwala się zbiesić, to znaczy, zachowuje. Spróbujmy wykorzystać uprzednie ustalenia w

PANOWANIE KLASOWE

Panowanie jest czymś całkiem innym niż kontrola, a więc obciążenie pewnych alternatyw, przed jakimi stoi dana jednostka sankcjami (tzn. stawianie jej w sytuacji przymusowej). Oto panujący nie pozostawia poddanemu możliwości

ZBIÓR JEDNOSTEK

Najmniejszy zbiór jednostek danego społeczeństwa, które łącznie dysponują środkami panowania dostępnymi w tym społeczeństwie nazywać będziemy – klasą panującą w tym społeczeństwie. To, że pewna mniejszość dysponuje środkami panowania znaczy, że