AKTYWNE DZIAŁANIE HURTOWNIKA

Aktywne dzia­łanie hurtownika-importera polega natomiast na przejawia­niu właściwej dbałości o rynek, która nabiera tym większego znaczenia, im bardziej wzrasta w krajach kapitalistycznych kon­kurencja między pośrednimi ogniwami sprzedaży. W warun­kach rynku sprzedawcy hurtownik nie musi przejawiać więk­szej aktywności. Wystarczy mu jedynie rozpowszechnienie informacji o tym, że posiada dany towar. Istnienie rynku na­bywcy zmusza hurtownika do prowadzenia aktywnej działal­ności: przejawiającej się nie tylko w wyszukiwaniu nabyw­ców, ale również konkurowaniu z innymi hurtownikami — po­przez oferowanie podatkowych usług, kredytowanie dostaw itp. — oraz w zmniejszaniu wysokości marży.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)