AGENT HANDLOWY ZAGRANICĄ

Kontakt ten jest względnie, łatwy,, jeżeli, sprzedaż „prowadzi od pewnego ężasu określona sieć, zbytu. Agent -‚może .’ułatwić wtym.przy- i padku działalność zleceniodawcy na rynku, zbierając zamówie­nia na kolejne dostawy i czuwając nad ich realizacją oraz wy­szukując- nowych klientów,; gdy zleceniodawca zamierza roz­szerzyć sprzedaż;na inny. rodzaj^sieci sprzedaży lub na inne ‚terytoria. Najtrudniejsze jest .zadanie agenta – .pośredniczącego przy sprzedaży sprzętu, inwestycyjnego.. Każdy zakup .dotyczy, bo-j wiem z reguły ,nie więcej niż jednego egzemplarza maszyny. Ponownie towar taki może‘być .kupiony ‚przez tego samego odbiorcę dopiero po pewnym okresie, nawet po kilku czy kilku­nastu latach (w zależności od rodzaju maszyny i’jej przeznacze­nia). Kolejna; sprzedaż odnosi się Więc dó kolejnego klienta.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj artykuły, które tworze z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!